Forretningsbetingelser

1. Der faktureres altid for 30 min kørsel
2. Der faktureres altid for 15 min i dokumentering samt materiale registrering ́
3. Der faktureres altid for en lærling ( ½ pris af en svend pr. min)
3.1 Der faktureres altid for et udkaldsbeløb for kontakt til virksomhedens medarbejdere på sms uden for normal arbejdstid. 
3.2 Udkaldsbeløb faktureres med 3000kr. pr. udkald
4. Der tages forbehold for farveforskel i forbindelse med rep. Efter elarbejde samt ved udskiftning af materiel.

5. Der kan forekomme kørsel til grossist og lager, dette faktureres pr. min.
5.1 Pga. omfattende tyveri og hærværk på firmabiler, er bilerne kun udstyret med et mindre sortiment, der kan derfor forekomme kørsel for at afhente materialer og værktøj. Denne kørsel faktureres som alm min pris.
6. Ved arbejder iover 2 m i højden vil der altid være mindst 2 mand, til opgaven jf. arbejdsmiljøloven.
7. Ved fræsning i væg, loft & gulv tages der højde for støv.
7.1Ved fræsning i væg, loft & gulv står kunden selv for at afdække mod støv, eller fjerne møbler, tæpper, elektronik m.m. hvis ikke de ønsker dette beskadiget.
7.2Såfremt at vi skal stå for afdækning, faktureres dette pr. min. eksklusiv. materialer.
8. Alle mundtlige priser, er overslags priser, da der altid kan forekomme
justeringer i opgaven.
9. Alle skriftlige tilbud omfatter en/flere specifikke opgaver. Alle ekstra opgaver som IKKE måtte være beskrevet i tilbuddet, faktureres som ekstra arbejde pr. min. Eksl. Materialer.
9.1 Såfremt der fremsendte billedmateriale og beskrivelse, ikke muliggør en installation, jf. skriftligt tilbud bortfalder tilbuddet.
9.2 Såfremt et tilbud er givet, hvor installatøren skal benytte sig af ekstern leverandør/assistance, og denne assistance springer fra, bortfalder Elinstallatørens tilbud på opgaven.
9.3Arbejdstiden starter ved ankomst på adressen, og stopper først når opgaven er fuldført og dokumenteret.
9.4Alle opgaver afsluttes med en gennemgang samt underskrift på en
gennemgangsseddel.
10. Der faktureres altid for en firmabil med variabel Pris. Jf. inflationen samt olieomkostninger.
10.1 Parkeringsafgifter tillægges altid fakturaen, og varierer efter hvilken parkeringszone vi holder i.
10.2 Parkeringsudgifter samt afgifter tillægges altid fakturaen, og varierer efter hvilken parkeringszone vi holder i, samt tid.
10.3 Såfremt det ikke er muligt af parkere tæt på opgaven/adressen, faktureres tiden montøren bruger på af komme fra firmabilen til opgaven pr. min.
10.4 Såfremt kunden måtte ønske dette kan montøren parkere ulovligt, den afgift som kan komme, faktureres direkte til kunden.
11 Der kan forekomme situationer hvor montøren bliver nød til at læse manualer, datablad for produkt mm. Eller kontakte producent / grossist for at installere dette jf. Dansk og Europæisk standart, denne tid, bliver faktureret pr. min.
12 Ved opsætning af kundens egne materialer tages der højde for funktionaliteten samt udseende.
13 Ved opsætning af kundens egne materialer, gives der ikke garanti for duelighed samt funktionalitet af disse.
14 Såfremt kunden ønsker ændret placering af allerede opsæt materiel, fraskriver vi os alle rep. Af Evt. huller efter dette.
15 Såfremt kunden flytter eller ændrer på de installationer der er etableret af virksomheden, bortfalder garantien for arbejdet.
16 Montøren har jf. arbejdstilsynet samt fagbevægelsen krav på frokostpauser er selvbetalt og faktureres ikke kunden.